Låt oss ta hand om underhållet

Med ett serviceavtal ser vi till att din uppvärmningsanläggning behåller sin funktion och förbränningsgrad. Du vet i förväg vad underhållet kommer att kosta och du behöver inte hålla koll på när underhållet ska göras – det gör vi åt dig.

Vårt serviceavtal innehåller 1-2 underhåll per år. Vi kontakter dig i god tid innan besöket, åker ut och servar utrustningen enligt fabrikantens sköteselanvisning och tar hänsyn till övriga önskemål – du kanske vill att vi även ser över ventilationen? Vid varje översyn görs noteringar om underhållet och eventuella åtgärder. Brister eller funktioner som kräver ytterligare åtgärder rapporteras alltid till dig innan de genomförs.

Alla fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar kan teckna serviceavtal med oss, även om anläggningen har installerats av en annan energientreprenör. Kontakta oss för att teckna ett serviceavtal för din värmeanläggning.