Arlanda Express

Installation av pelletsanläggning för Arlanda Express.