Målsättningar

Vår affärsidé är att med gedigen branschkunskap, krav på låga energikostnader, miljömedvetenhet och driftsäkerhet erbjuda framtidssäker uppvärmning. Visionen är att vara en av Stockholms främsta aktörer inom energiinstallationer.