Miljöpolicy

Vi strävar efter att hjälpa våra beställare till en effektiv energianvändning. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för en väl fungerande drift och ett optimalt nyttjande av uppvärmningsanläggningar.

Internt arbetar vi långsiktigt med att öka kunskapen om vikten av miljöfrämjande arbete inom vår bransch. I vår miljöpolicy ingår att ÅSAB Energi ska:

  • Ta hänsyn till de miljökrav som våra kunder, medarbetare och omvärld ställer på oss.
  • Utforma arbetsmetoder och processer med hänsyn till miljö- och klimatpåverkan.
  • Öka kunskapen hos våra medarbetare och kunder om olika energiformers påverkan på olika ekosystem.