Certifieringar

ÅSAB Energi uppfyller kraven för:

  • Behörig besiktningsman för energigassystem
  • Auktoriserad VVS-installatör
  • Auktoriserad gasinstallatör enligt Svenska Gasföreningen
  • AA Rating God Kreditvärdighet