4 steg till framtidssäker uppvärmning

När du har tagit beslutet att modernisera ditt uppvärmningssystem ser vi till att vägen dit blir så smidig som möjligt. Så här går processen till, steg för steg:

Analys utifrån dina behov

För att kunna ta fram en optimal lösning besöker vi inledningsvis din anläggning och samlar in uppgifter gällande energiförbrukning, uppvärmningsyta, antal lägenheter, inkommande ström till fastigheten med mera.

Den optimala lösningen

Baserat på ovanstående värden presenterar vi en energikalkyl och den lösning som vi bäst anser motsvarar dina behov. Som oberoende energientreprenör kan vi fritt rekommendera en lösning oberoende av fabrikat. Energikalkylen visar hur mycket du kan spara genom att uppgradera ditt system till den nya tekniken.

Smidig installation och leverans

Efter att förslaget godkänts påbörjas installationen. Vi sköter kontakten med olika myndigheter för tillstånd, till exempel borrningstillstånd vid installation av bergvärme, eller för de besiktningar som krävs vid installation av anläggningar för fastbränsle, fjärrvärme och gas.

Våra erfarna montörer ser till att anläggningen är funktionell, anpassad efter dina förhållanden och lättåtkomlig för service. När anläggningen är klar sker leveransen. Vi rekommenderar alltid att du anlitar en oberoende besiktningsman vid överlämningen, som kontrollerar att arbetet har utförts på rätt sätt och att arbetet uppfyller dina förväntningar.

Säker drift och underhåll

Under garantitiden ingår två tillfällen för underhåll. Därefter erbjuder vi dig möjlighet till fortsatt samarbete i form av ett löpande serviceavtal utan bindningstid. Inom serviceavtalets ramar håller vi koll på när underhåll ska utföras enligt fabrikantens sköteselanvisning.