DSC_0372
Före nyinstallation...

Det bortglömda pannrummet

Många pannrum står förbisedda och orörda, ibland ända sedan fyrtiotalet. Trots att uppvärmningen i regel står för en tredjedel av fastighetens totala driftskostnad, är ett modernt värmesystem ofta en bortprioriterad investering.

Bortglömda pannrum är något vi på ÅSAB Energi stöter på alltför ofta. Rummen kan vara fulla av sot och bråte och med undermånlig belysning. Eftersom skräp i pannrummet lätt kan antändas av utflygande gnistor är brandrisken påtaglig. Bristfällig hantering av aska kan även orsaka skador vid fastbränsleanläggningar.

Genom att fatta beslut om att uppgradera din uppvärmningsanläggning visar du omsorg om de boende. ÅSAB Energi kan hjälpa dig att förvandla ditt pannrum till en modern anläggning för säker drift och optimerad energianvändning. Med en modern anläggning och regelbundet underhåll uppnår du ett friskare inomhusklimat och därigenom nöjdare hyresgäster.

Vi på ÅSAB Energi har över 30 års erfarenhet från installation, drift och underhåll av fastigheters uppvärmningssystem och vi vill gärna dela den kunskapen med dig. Ring oss på 08-44 66 120 för att boka in ett förutsättningslöst möte.